MUSIC FOR LIVE 2016 – BEDANKT !!!

‘MusicforLife 2016’ ligt al wel enkele maanden achter ons, maar toch willen we jullie via deze weg nog even informeren over het totaal opgehaalde bedrag en de besteding er van.
Alle acties samen brachten in totaal 12 997,… euro op voor onze voorziening. Dit betekent dat elke leefgroep/dagcentra een som van ongeveer 1000 euro extra heeft om in te zetten op de vrije tijd van jongeren.
Elke team bekijkt op maat van hun jongeren waar het geld aan besteed zal worden. Dit gaat van lidgelden en materiaal (vb. voetbaltenue) voor hobby’s, spelmateriaal voor binnen en buiten (inclusief mogelijks educatief spelmateriaal), groepsuitstappen en voor sommige jongeren een extra kamp in het verlof , zwemabonnementen, enz ….
We kunnen u in ieder geval verzekeren dat én het geld effectief aan de jongeren wordt besteed én het meer mogelijkheden geeft voor hen op het vlak van vrije tijd.
We willen jullie in ieder geval namens onze jongeren en medewerkers heel hard bedanken voor jullie acties en inspanningen, en hopelijk tot MusicForLife 2017 !!!!!