Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen


Wat

Contextbegeleiding in functie van Autonoom wonen is een begeleidingsvorm die ingezet wordt voor jongeren die alleen willen gaan wonen. Dit kunnen jongeren zijn die vanuit Kamertraining of verblijf doorgroeien, maar het kan eveneens gaan over jongeren die van thuis uit de stap willen zetten naar autonoom wonen en hier begeleiding in vragen.

Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen wordt in de diverse regio’s aangeboden. Elke jongere en zijn gezin krijgt een begeleider die samen met hen en hun context op weg gaat. Deze contextbegeleider volgt het volledige traject dat een jongere en zijn/haar gezin binnen onze organisatie aflegt.

Hoe

De contextbegeleider luistert naar de vragen en zorgen van jongeren, ouders en verwijzers. Samen wordt er een begeleidingsplan opgemaakt waarin doelen gesteld worden. De meeste van deze doelen situeren zich op meerdere levensdomeinen (bv. werk, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, gezondheid, verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). De contextbegeleider werkt met de jongere, zijn gezin en de omgeving. Samen wordt er bekeken welke personen of diensten kunnen helpen bij de ervaren moeilijkheden. We denken hierbij aan OCMW, huisvestingsdiensten, VDAB, familie, vrienden, de school, het CLB, de buurt, … . Contextbegeleiding gebeurt vaak in de vorm van een gesprek aan huis. Duur en frequentie zijn afhankelijk van de noodzaak en worden onderling afgesproken.

Wie

Deze module kan ingezet worden vanaf de leeftijd van 17 jaar. Afhankelijk van de woonplaats kan er doorverwezen worden naar andere diensten CBAW.


Raat (+ contextteam): (Meer Info)
Dorpsstraat 68 B
3545 Zelem (Halen)
Tel.: 013/44.39.73
Fax: 013/44.36.77
raat[at]huizesintvincentius.be
Contextteam Oost-Brabant: (Meer Info)
Oude Baan 19
3290 Diest
Tel.: 013/78.50.68
Fax. 013/52.18.40
contextob[at]huizesintvincentius.be
Contextteam West-Limburg: (Meer Info)
Dorpstraat 72
3545 Zelem
Tel.: 013/44.11.22
Fax: 013/44.36.77
contextwl[at]huizesintvincentius.be
Contextteam Zuid-Limburg: (Meer Info)
Prins Albertlaan 50 A
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011/70.74.88
Fax: 013/44.36.77
contextzl[at]huizesintvincentius.be