Contextbegeleiding


Wat

Contextbegeleiding is de centrale module binnen het jeugdhulpverleningslandschap en omvat de vroegere thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding … Het gaat over alle begeleidingscontacten in het netwerk van de jongere die gekoppeld zijn aan de hulpverleningsdoelstellingen, bijvoorbeeld contacten met school, CLB, sociaal werker, vertrouwenspersoon van de jongere, sporttrainer…

De module contextbegeleiding vormt de basis van elke begeleiding in onze organisatie. Afhankelijk van de invulling van deze werkvorm, is deze module rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk.

 • Mobiele contextbegeleiding
  Een contextbegeleider komt aan huis en begeleidt het traject van zowel ouders als jongeren die thuis wonen.
  = Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • Contextbegeleiding gecombineerd met dagbegeleiding in groep (dagcentrum)
  In deze werkvorm werken contextbegeleiders en dagcentrumbegeleiders nauw samen; de contextbegeleider onderhoudt de contacten met de ouders, de dagcentrumbegeleiders verzorgen de dagelijkse begeleiding van de groep en de jongeren individueel. (Meer info: zie module dagbegeleiding in groep)
  = Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • Contextbegeleiding gecombineerd met verblijf (leefgroep)
  Kinderen/jongeren verblijven in een leefgroep. De contextbegeleider onderhoudt de contacten met de context, de groepsbegeleiders staan in nauwer contact met de groep en de jongeren. (Meer info: zie module verblijf)
  = Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (= CBAW)
  Contextbegeleiding aan jongeren die op eigen benen staan. (Meer info: zie module CBAW)
  = Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • Contextbegeleiding kortdurend intensief
  Intensieve contextbegeleiding in een gedeeld traject met de gemeenschapsinstelling, waarbij alle relevante opvoedings- en contextactoren betrokken worden i.f.v. uitstroom uit de gemeenschapsinstelling. Aanbod gericht op Limburgse adolescente meisjes tijdens/na opname in een gemeenschapsinstelling. Deze module kan aangevuld worden met een verblijfsmodule.
  = Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Elke jongere en zijn gezin krijgen een contextbegeleider die samen met hen en hun context op weg gaat en die het volledige traject volgt dat een jongere en zijn gezin binnen onze organisatie aflegt.

Contextbegeleiding wordt in verschillende regio's aangeboden. De duur van de contextbegeleiding en frequentie van gesprekken, die vaak aan huis gebeuren, zijn afhankelijk van de noodzaak, de gemaakte afspraken, de fase van begeleiding en de doelstellingen.

Hoe

De contextbegeleider handelt vanuit een oplossingsgerichte en krachtgerichte houding en beluistert de vragen en zorgen van jongeren, ouders en verwijzers. Contextbegeleiding verloopt in fasen en is doelgericht. Samen met alle betrokken worden er begeleidingsdoelen opgesteld en wordt gekeken naar hoe de eigen krachten (terug) ingezet kunnen worden om deze doelen te bereiken.

Wie

De contextbegeleider werkt met de jongere, zijn gezin en de omgeving. Samen wordt er bekeken welke personen of diensten iets kunnen betekenen om de gekozen doelen te realiseren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan familie, vrienden, school, OCMW, CLB, buurtgemeenschap,... Wie de context is, kan verschillen naargelang het thema waarrond gewerkt wordt.

Aanmelden

Wanneer mobiele contextbegeleiding het meest overeenstemt met de hulp die je nodig acht, kan je rechtstreeks bij ons terecht. Deze module contextbegeleiding is namelijk rechtstreeks toegankelijk. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

De andere modules contextbegeleiding zijn niet-rechtstreeks toegankelijk en kunnen enkel ingezet worden na overleg en akkoord met diensten uit de integrale jeugdhulp.


Contextteam Oost-Brabant: (Meer info)
Oude Baan 19
3290 Diest
Tel: 013/78.50.68
Fax: 013/52.18.40
contextob[at]huizesintvincentius.be

Contextteam West-Limburg: (Meer info)
Dorpsstraat 72
3545 Zelem (Halen)
Tel: 013/44.11.22
Fax: 013/44.36.77
contextwl[at]huizesintvincentius.be

Contextteam Zuid-Limburg: (Meer info)
Prins Albertlaan 50 A
3800 Sint-Truiden
Tel: 011/70.74.88
Fax: 013/23.74.33
contextzl[at]huizesintvincentius.be

Raat (+ contextteam): (Meer info)
Dorpsstraat 68 B
3545 Zelem (Halen)
Tel: 013/44.39.73
Fax: 013/44.36.77
raat[at]huizesintvincentius.be