Crisisverblijf


Wat

Als het thuis of in een andere voorziening plots echt niet meer gaat, vangen wij meisjes vanaf 15 jaar maximum 14 dagen op. Ze wonen dan tijdelijk samen met andere jongeren in het kamertrainingsysteem te Zelem. Dit noemen wij de module crisisverblijf.

Hoe

Het doel is om tijdelijk rust en veiligheid te bieden aan de jongeren. Dit doen we door een programma aan te bieden met vaste bezoekuren en geen vrije tijd buiten uit. Het verblijf omvat een vaste structuur van dagelijkse activiteiten zoals opstaan, eten, naar school gaan of een alternatieve dagbesteding, ontspanning, slapen gaan,… .

Er wordt stilgestaan bij het waarom van de crisis en wat de jongere en zijn gezin hieruit kunnen leren naar verandering toe. Door middel van methodieken wordt er met de jongere gereflecteerd over de situatie.

Naast het crisisverblijf begeleiden we de ouders. Tijdens het verblijf zoeken we welke stappen elk gezinslid kan ondernemen zodat het gezin weer samen thuis kan wonen of welke andere mogelijkheden er zijn naar vervolghulp.

Samen met de jongere, ouders en/of verwijzer bepalen we tijdens een startgesprek concrete doelen om aan te werken . Deze worden in een tussentijdsgesprek (na 7 dagen) en een eindgesprek (na 14 dagen) geëvalueerd.

Wie

Binnen onze organisatie bieden we crisisverblijf aan voor meisjes vanaf 15 jaar te Zelem (afdeling RAAT).


Raat (+ contextteam): (Meer Info)
Dorpsstraat 68 B
3545 Zelem (Halen)
Tel. 013/443973
Fax 013/443677
raat[at]huizesintvincentius.be