Dagbegeleiding in groep


Wat Onze dagcentra bieden ondersteuning aan gezinnen met kinderen / jongeren (vanaf 6 jaar), die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden én waarbij de combinatie van de modules contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep een antwoord kan bieden op de hulpvragen van het gezin. De eigenheid van de module dagbegeleiding in groep gecombineerd met contextbegeleiding, bestaat uit een totaalbenadering van het gezin. Deze steunt op twee principes :

 • Het verhogen van de draagkracht van een gezin door gedeeltelijke ontlasting van het gezin en door gezinsbegeleiding in te zetten;
 • Het verlagen van de draaglast van een gezin door naschoolse begeleiding van het kind.

  Hoe De focus van de begeleiding ligt op het versterken van de ouders en jongeren zodat ze (terug) greep krijgen op de eigen situatie en de context waarin ze leven. Het gezin als systeem beschikt over het vermogen om op eigen kracht problemen op te lossen.

  De kracht van deze module schuilt in zijn integrale begeleiding. Het aanbod richt zich enerzijds op de jongeren (individueel en in groep) én tegelijkertijd op het functioneren van het gezin en de ruimere gezinscontext (contextbegeleiding).

  De middelen die hiervoor worden ingezet kunnen we putten uit een uitgebreid begeleidingsaanbod :

 • Contextbegeleiding op maat van het gezin en ruimere context
 • Begeleiding van de jongere in het dagcentrum waarin groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding op maat aangeboden worden
 • Werken met een netwerk
 • Samenwerking met scholen en CLB
 • Samenwerking met anderen voorzieningen
 • Ouderwerking

  Binnen het individueel hulpverleningsproces kiezen we ervoor om het begeleidingsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de hulpvragen van het gezin.

  We werken met het gezin en de gezinscontext in de vorm van gezinsgesprekken. Doorgaans zijn er wekelijkse gesprekken. De naschoolse opvang en de begeleiding van het kind verloopt op een gestructureerde manier en op maat van ieder kind. De kinderen komen naar het dagcentrum na schooltijd en tot 19 uur. Op schoolvrije dagen is dit van 9 tot 17 uur. Tijdens de weekends en wettelijke feestdagen is het dagcentrum gesloten.

  Wie Vzw Huize Sint-Vincentius heeft 3 dagcentra.

 • Bareel in Beringen (Regio West-Limburg)
 • 't Spant in Sint-Truiden (Regio Zuid-Limburg)
 • Transit in Aarschot (Regio Oost-Brabant)

  Hoe kom je bij ons terecht Vul dit aanmedingsformulier in aanmeldingsformulier