Ondersteunende module


Wat

De ondersteunende module wordt aangeboden in een samenwerkingsverband met Huize Levensruimte, een collega organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. We hebben ervoor gekozen om deze ondersteuning vooral in te zetten op het vlak van dagactivering. Hierbij richten we ons op die jongeren die (tijdelijk) moeilijk of geen aansluiting vinden op school, op het werk. Dit kan door problemen thuis, door een moeilijke periode, een schorsing, …

Een tijdelijke alternatieve dagbesteding kan dan ruimte bieden om samen met de jongere, zijn/haar context, de school, het CLB en de individuele begeleider naar een oplossing te zoeken. Jongeren krijgen de experimenteerruimte om op zoek te gaan naar hun talenten, hun krachten.

Het uiteindelijke doel van de ondersteunende module is om weer perspectief te bieden richting school, opleiding, werk of een andere dagbesteding.

Hoe

De jongere kan aansluiten bij het groepsaanbod, dat bestaat uit verschillende ateliers. Een atelier is een plaats waar je terecht kan voor een bepaalde activiteit. Zo is er een hondenatelier, een creatief atelier, een kookatelier, een metaalatelier, een sportatelier.

Er is ook de mogelijkheid om samen met de jongere te zoeken naar een individuele leerplek die aansluit bij de interesses van de jongere. Zo is er de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij organisaties of bedrijven in de buurt (bijvoorbeeld het woonzorgcentrum, de kleuterschool, het Huis van het Kind, een dierenasiel, …).

Wanneer een jongere langdurig aansluit op dagbesteding en/of een breuk met school of werk dreigt, wordt er een individueel traject aangegaan. Dit traject staat onder begeleiding van een trajectbegeleider en wordt met de jongere vorm gegeven. We houden dit traject samen met de school en het CLB vast.

Wie

De begeleiders van de alternatieve dagbesteding van vzw Huize Sint-Vincentius en Huize Levensruimte vzw werken in teamverband onder de naam ADKRA.

ADKRA is een initiatief opgericht binnen Huize Levensruimte, dat via spel, beweging en artistieke activiteiten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren wil stimuleren en dit vanuit diverse pijlers (academie, adventure, artistiek). Meer info: Huize Levensruimte - Adkra.

Sinds 2020 is het aanbod alternatieve dagbesteding als vierde pijler hieraan toegevoegd.

Contact

Op dit moment worden de ondersteunende dagactiviteiten enkel aangeboden voor jongeren uit Huize Levensruimte vzw en vzw Huize Sint-Vincentius. Voor de ateliers wordt ook samen gewerkt met vrijwilligers die een bepaald talent inzetten ter ondersteuning van de dagbesteding (bijvoorbeeld iemand die een instrument speelt, iemand die metaal bewerkt, …).

Voor meer info of indien je als vrijwilliger mee vorm wenst te geven aan een bepaald atelier: info[at]adkra.be