Groepswerking

In de groep verblijf je niet alleen. Je bent er samen met leeftijdsgenoten. Om het samenleven vlot te laten lopen hebben we enkele basisregels. We hebben respect voor elkaar, zowel in woorden als in daden. Agressie, geweld of vernieling kunnen niet.  Om het samenleven te vergemakkelijken hebben we een aantal samenlevingsafspraken. De regels gelden voor iedereen maar de afspraken kunnen verschillen naargelang leeftijd, maar ook naargelang het niveau van zelfstandigheid en/of de vrijheid die je individueel al aankan. Voor deze regels en afspraken verwijzen we naar de brochure van de afdeling. We vinden het belangrijk dat je goed leert omgaan met anderen. Daarnaast is er een gedoseerd aanbod van groepsactiviteiten en worden er regelmatig groepsgesprekken georganiseerd. Vanzelfsprekend ben je niet altijd in groep. Er zijn vaste groepsmomenten maar daarnaast heb je ook heel wat mogelijkheden om in je eentje een aantal dingen te doen.