Hoe kom je bij ons terecht ?

Je bent een ouder of een jongere en je wil graag beroep doen op één van de modules die onze organisatie aanbiedt. Je kan ook een hulpverlener zijn, betrokken bij een gezin dat verdere hulpverlening nodig heeft. Wanneer contextbegeleiding, al dan niet in combinatie met dagbegeleiding in groep, het meest overeenstemt met de hulp die je nodig acht, kan je rechtstreeks bij ons terecht.

Aanmelden voor een van deze rechtstreekse toegankelijke hulpverleningsmodules kan voor de regio Oost-Brabant door het formulier in te vullen via deze " LINK ". Via dit formulier kan je ook aanmelden voor de hulpverleningsmodule dagbegeleiding in de regio’s West Limburg en Zuid Limburg. Een aanmelding voor (autonome) contextbegeleiding in de regio West Limburg of in de regio Zuid Limburg doe je door contact op te nemen met het Onthaalteam via info[at]rtjlimburg.be of telefonisch op het nummer 011/74.10.34.

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is jeugdhulp die enkel kan ingezet worden na evaluatie en akkoord van de diensten uit de afdeling continuïteit en toegang (ACT). Samen met een hulpverlener uit de brede instap (zoals een CAW, CLB of K&G, …) kan je een aanvraag doen bij de toegangspoort in situaties waarbij (intensievere) hulp nodig wordt geacht. Dit gebeurt aan de hand van een digitaal A-document dat terug te vinden is op het Vlaams Loket Jeugdhulp (link website). Ook een jeugdrechter kan beslissen dat een module uit de NRTJ in jouw gezin nodig is.

De ACT bestaat uit een dienst Indicatiestelling en een dienst Jeugdhulpregie. Het A-document wordt eerst beoordeeld door de dienst Indicatiestelling. Zij bepalen welke hulp ze nodig achten. De dienst Jeugdhulpregie stelt vervolgens een aantal organisaties voor waar deze hulp geboden kan worden. Het is aan jou om te bepalen van welk aanbod je gebruik wenst te maken.

Los van het rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke aanbod kan iedereen bij ons terecht om meer informatie te bekomen en kennis te maken met de organisatie en de manier waarop de hulpverlening geboden wordt.

De contactpersonen, telefoonnummers en adressen zijn terug te vinden in de rubriek contacteer ons.