Kamertraining


Wat

Kamertraining is een specifieke vorm van verblijf waarbij de jongere samen met andere jongeren in een gebouw woont, maar elk voornamelijk in zijn eigen kamer/studio verblijft. Er is 24/24 begeleiding aanwezig. Kamertraining kan een tussenstap zijn op weg naar zelfstandig wonen, maar er kan ook terug naar huis toe gewerkt worden.

Hoe

Hoe het verblijf er gaat uitzien, hangt af van de concrete situatie. Sommige jongeren verblijven er elke dag, ook in het weekend, andere zijn slechts enkele dagen aanwezig of zijn elk weekend thuis.

Kamertraining omvat een vaste structuur van dagelijkse activiteiten zoals opstaan, eten, naar school gaan, koken, taken (vb. menu opstellen, winkelen, wassen,...), ontspanning, slapen gaan. We begeleiden jongeren in het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn in functie van het latere zelfstandige wonen ( koken, strijken, wassen, geld beheren, enz.)

De kamertraining biedt een programma aan dat afgestemd is op de leeftijd van de jongeren en de evoluties die ze doormaken op vlak van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie. Dit betekent dat we werken met fasen: kamertraining, studio-begeleiding en in een laatste fase mogelijkheid tot overgang naar de module CBAW.

Naast de kamertraining bieden we contextbegeleiding aan . We zoeken samen met ouders hoe ze opnieuw of hoe ze beter hun rol kunnen opnemen. Tijdens het verblijf zoeken we welke stappen elk gezinslid kan ondernemen zodat het gezin weer samen thuis kan wonen of hoe ze de jongere kunnen steunen in het traject naar zelfstandig wonen. Samen met de jongere en de ouders bepalen we concrete doelen om aan te werken . Stap voor stap begeleiden we dat proces om de gestelde doelen te bereiken. De jongere en haar gezin krijgen een contextbegeleid(st)er toegewezen die hen volgt in het hele traject.

Wie

Binnen onze organisatie bieden wij, vanuit afdeling Raat, kamertraining aan voor meisjes vanaf 16 jaar.


Raat : (Meer Info)
Dorpsstraat 68 B
3545 Zelem (Halen)
Tel. 013/443973
Fax 013/443677
raat[at]huizesintvincentius.be