Bareel


Module: Dagbegeleiding in groep & contextbegeleiding – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Doelgroep: Meisjes en jongens tussen vanaf 6 jaar

Contactgegevens:

Laan op Vurten 51
3581 Beringen
Tel:011/28.37.14

bareel[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

De Bareel biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen/jongeren (vanaf 6 jaar) , die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden én waarbij de combinatie van de modules contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep een antwoord kan bieden op de gestelde problematiek. De eigenheid van de module dagbegeleiding gecombineerd met contextbegeleiding bestaat uit een totaalbenadering van het gezin. De formule steunt op twee principes:

  • het verhogen van de draagkracht van een gezin door gedeeltelijke ontlasting van het gezin en gezinsbegeleiding
  • het verlagen van de draaglast van een gezin door naschoolse begeleiding van het kind

Het aanbod richt zich enerzijds op de jongere (individueel en in groep) én tegelijkertijd op het functioneren van het gezin en zijn context (contextbegeleider).

De middelen kunnen we putten uit een uitgebreid begeleidingsaanbod:

  • contextbegeleiding op maat van het gezin
  • begeleiding van de jongere in het dagcentrum waarin groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding op maat worden aangeboden
  • netwerkhantering
  • samenwerking met scholen en CLB
  • samenwerking met andere voorzieningen
  • ouderwerking

Binnen het individueel hulpverleningsproces kiezen we ervoor om het begeleidingsaanbod zo optimaal mogelijk in te zetten.

In aanvang werken we met de gezinnen en de gezinscontext in de vorm van gezinsgesprekken. Doorgaans zijn er wekelijkse gesprekken. De naschoolse opvang en begeleiding van het kind verloopt gestructureerd en op maat van ieder kind. De kinderen komen dagelijks naar De Bareel van na schooltijd tot 19 uur. Op de schoolvrije dagen is dit van 9 tot 17 u.  Tijdens de weekends en wettelijke feestdagen is het dagcentrum gesloten.

Het centrum is erkend om maximaal 10 jongerenen hun gezin te begeleiden.

Voor concrete informatie verwijzen we graag naar de praktische brochure