Alfabet


Module: Verblijf NBMV
Doelgroep: jongens en meisjes tot 18 jaar

Contactgegevens

Alfabet
Dorpsstraat 72
3545  Zelem
alfabet[at]huizesintvincentius.be
Tel: 013/44.39.71

Waar staan we voor :

Alfabet is een categoriale leefgroep voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Vanuit Fedasil worden de meest kwetsbaren onder de NBMV in onze kleinschalige residentiële leefgroep geplaatst als alternatief voor een collectief opvangcentrum. Hier hebben we de mogelijkheid de jongeren intensief te begeleiden op vlak van school, integratie, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en netwerkversterking.
In een eerste fase staat het creëren van een rustige en veilige plek voor de jongere voorop. In het verdere traject gaan we op maat en tempo van de jongere zijn verder perspectief bekijken. In functie daarvan kunnen we doorverwijzen naar verdere hulpverlening of stappen zetten in het begeleiden naar zelfstandigheid.
Er wordt intensief ingezet op de contacten met de voogd, contextfiguren in België (steungezin, vrienden, …) en mogelijke contacten met de familie in het land van herkomst.
Alfabet staat voor het aanbieden van een leefomgeving waarbij het groepsgebeuren rust, voorspelbaarheid en veiligheid biedt. De leefgroep heeft regels en afspraken. Er is een vast dagverloop. Ieder heeft zijn eigen kamer. We gaan respectvol om met elkaar en verwachten dit ook van de groepsleden en de bezoekers.