Anker


Module: Verblijf & contextbegeleiding – Niet-rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 12 jaar

Contactgegevens:

Anker
St. Jansveld 17
3290 Diest
Tel.: 013/33.51.57

anker[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

Het Anker biedt een begeleidingstraject aan jongeren en hun gezin/context aan dat bestaat uit een aanbod van contextbegeleiding met verblijf in een leefgroep. Dit aanbod kan in een latere fase omgebouwd worden tot contextverblijf met verblijf op studio, contextbegeleiding of CBAW. Het begeleidingstraject speelt zich af in een leefomgeving waar maximaal 10 jongeren tijdelijk verblijven en deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals koken, eten, studeren, tv kijken, … Het vast aanbod bestaat uit  groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding.

Naast de leefgroepbegeleiding is er tevens een aanbod aan kamertraining.  Het betreft hier 2 kamers binnen de leefgroep.  In het kamertrainingstraject  kunnen jongeren vanaf de leeftijd van 16,5 jaar naar een méér individueel traject gaan op weg naar méér zelfstandigheid.  Dit gebeurt in twee fasen gedurende een periode van zes maanden.

Het initiatief ‘studiowerking’ zien we als een aanvullend en gedifferentieerd begeleidingsaanbod voor jongeren na de kamertraining.

De jongeren zijn niet meer gebaat bij leefgroeps- en kamertrainingssyteem, maar ze hebben wel nog een specifieke hulpvraag.   Eveneens beschikken zij over voldoende krachten om onder supervisie van de leefgroepbegeleiding alleen in een studio te wonen (2 studio’s aanpalend aan de leefgroep ) en te werken aan vooraf besproken en aanvaarde werkingspunten.  De jongeren bezitten reeds een redelijke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zijn bereid hieraan verder te werken.

Het onderliggend concept van de studiowerking bestaat erin de jongere de ruimte en de kans te bieden om te exploreren en te experimenteren tijdens het alleen wonen.  Wij willen hen leren ervaren hoe het is als hij/zij, op eigen initiatief en zonder regulerende tussenkomsten van de leefgroep, in relatie treedt met de buitenwereld.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de leefgroepbrochure van Anker  en het verloop van de begeleiding.