Bareel


Module: Dagbegeleiding in groep & contextbegeleiding – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Doelgroep: Meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar

Contactgegevens:

Laan op Vurten 51
3581 Beringen
Tel:011/28.37.14

bareel[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

De begeleiding door de Bareel steunt op een totaalbenadering van het gezin. Het uitgangspunt is de hulpvraag van ouders en de jongere zelf, met als doel de draagkracht van het gezin te verhogen. Tijdelijke hulp van de Bareel kan een positief effect op deze draagkracht. Centraal in deze hulpverlening staan begeleiding in de context en begeleiding van de jongere in de groep, na de schooluren en op schoolvrije dagen. Een begeleiding binnen de Bareel is geslaagd als de draagkracht van het gezin opnieuw groot genoeg is om zelfstandig verder te kunnen. Om dit te bereiken worden naast de contextbegeleiding en de dagbegeleiding in groep een aantal extra middelen ingezet: ouderwerking, groepsbegeleiding, groepstraining, individuele begeleiding van de jongere, schoolse begeleiding en contacten met scholen, uitbouw van netwerken… Uiteraard wordt er samen met het gezin nagegaan welke middelen het meest zouden kunnen bijdragen tot een verhoging van de draagkracht. De Bareel biedt op schooldagen een begeleiding aan na school tot 19 uur. De Bareel is erkend om maximaal 10 jongeren te begeleiden. Ook op schoolvakantiedagen kunnen de jongeren er terecht, dit tussen 9 en 17 uur. Tijdens de weekends en wettelijke feestdagen is De Bareel gesloten. Voor concrete informatie verwijzen we graag naar de praktische brochure