Jonathan


Module: Verblijf & contextbegeleiding – Niet-rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Doelgroep: Meisjes vanaf 12 jaar

Contactgegevens:

Jonathan
Wij zijn verhuisd

Dokter Vanweddingenlaan 1
3540 Herk de Stad
Tel. 013/ 66 40 21
E-mail: jonathan[at]huizesintvincentius.be

jonathan[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

Jonathan biedt een begeleidingstraject aan jongeren en hun gezin/context aan dat bestaat uit een aanbod van contextbegeleiding met verblijf in een leefgroep. Dit aanbod kan in een latere fase omgebouwd worden tot contextverblijf met verblijf op studio, contextbegeleiding of CBAW. Het begeleidingstraject speelt zich af in een leefomgeving waar maximaal 6 jongeren tijdelijk verblijven en deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals koken, eten, studeren, tv kijken, … Het vast aanbod bestaat uit  groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding.

Jonathan richt zich tot gezinnen waarvan de jongeren, meisjes vanaf 12 jaar, omwille van een complexe leefsituatie (tijdelijk) niet langer thuis kunnen verblijven.  Naast de jongere worden dus ook het gezin en de ruimere context intens betrokken bij de hulpverlening.

De leefgroep schept een perspectiefscheppend klimaat en stimuleert de jongere tot maximale zelfredzaamheid en zelfstandigheid.  Vanuit naadloze zorg kan er doorgestroomd worden naar studiowonen  en CBAW.

Binnen de leefgroepwerking is er een intensieve begeleiding van de jongere in haar groei naar zelfstandigheid.  Dit gebeurt adhv een driefasensysteem.  Binnen elke fase worden de nodige vaardigheden ontwikkeld die de voorwaarden vormen om een volgende fase aan te vatten.  Bijkomende belangrijke criteria bij de fasebepaling zijn leeftijd, verblijfsduur en inzet.  Zorg op maat is hierbij het uitgangspunt.

Het initiatief ‘studiowerking’ zien we als een aanvullend en gedifferentieerd begeleidingsaanbod voor jongeren na de leefgroep.

De jongeren zijn niet meer gebaat bij een leefgroepsysteem, maar ze hebben wel nog een specifieke hulpvraag.   Eveneens beschikken zij over voldoende krachten om onder supervisie van de leefgroepbegeleiding alleen in een studio te wonen (2 studio’s  gekoppeld aan de leefgroep ) en te werken aan vooraf besproken en aanvaarde werkingspunten.  De jongeren bezitten reeds een redelijke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zijn bereid hieraan verder te werken.

Het onderliggend concept van de studiowerking bestaat erin de jongere de ruimte en de kans te bieden om te exploreren en te experimenteren tijdens het alleen wonen.  Wij willen hen leren hoe het is als zij, op eigen initiatief en zonder regulerende tussenkomsten van de leefgroep, in relatie treden met de buitenwereld.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de leefgroepbrochure van Jonathan en het verloop van de begeleiding.