Karakt


Module: verblijf & contextbegeleiding
Doelgroep: jongens en meisjes vanaf 12 jaar

Contactgegevens:

Karakt
Prins Albertlaan 50A
3800   Sint-Truiden
Tel: 011/88.33.70

karakt[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor :

Karakt biedt een begeleidingstraject aan jongeren aan dat bestaat uit een aanbod van contextbegeleiding met verblijf in een leefgroep. Dit aanbod kan in een latere fase omgebouwd worden tot contextverblijf met verblijf op studio, contextbegeleiding of CBAW. Het begeleidingstraject speelt zich af in een leefomgeving waar maximaal 10 jongeren tijdelijk verblijven en deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals koken, eten, studeren, tv kijken, … Het vast aanbod bestaat uit  groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding.

Karakt staat voor het aanbieden van een leefomgeving  waarbij het groepsgebeuren rust, voorspelbaarheid en veiligheid biedt. De leefgroep heeft regels en afspraken. Er  is een vast dagverloop. Ieder heeft zijn eigen kamer. We gaan respectvol om met elkaar en verwachten dit ook  van de groepsleden en de bezoekers.

Karakt staat voor een vasthoudende begeleiding. Dit wil zeggen dat we streven naar zo weinig mogelijk breuken in de begeleiding. We geven niet snel op, we blijven kansen zien en bieden, we geven kansen om tot herstel te komen, we overwegen en bespreken telkens wie of wat ons hierbij kan helpen. Dit betekent ook dat we hiervoor willen praten en samen zoeken naar werkbare oplossingen, ook als het moeilijk gaat.

Karakt heeft oog voor wat al goed gaat en waarin er verbetering mogelijk is. We willen samen met de jongere moeilijke thema’s niet uit de weg gaan. We willen bekijken wat er nodig is om uitdagingen aan te gaan én wie of wat daarmee kan helpen.

Binnen het traject streven we naar het versterken van de aanwezige competenties en gaan we uit van ieders verantwoordelijkheid. We doen beroep op bestaande hulpbronnen. Daarnaast hebben we oog voor de beperkingen  en gaan op zoek naar nieuwe, ondersteunende hulpbronnen in de ruimere context.

Karakt staat voor een constant betrekken van de jongere  en zijn omgeving in het begeleidingstraject.

Karakt staat voor  proces- én resultaatgericht denken. Het doorlopen proces is even belangrijk als het resultaat. We kijken dus niet alleen naar het behaalde resultaat, maar ook naar de geleverde inspanningen.

Voor meer concrete informatie, verwijzen we graag naar het verloop van een begeleiding en de Onthaalbrochure Karakt