Adkra


Module: Ondersteunende dagactivering en dagbesteding

Doelgroep: jongeren van vzw Huize Sint-Vincentius en Huize Levensruimte vzw die (tijdelijk) moeilijk aansluiting vinden bij school of werk

Contactgegevens

info[at]adkra.be

Waar staan we voor :

Met een tijdelijke alternatieve dagbesteding willen we ruimte bieden om samen met de jongere, de school, het CLB en de individuele begeleider naar een oplossing zoeken. Het uiteindelijke doel van de ondersteunende module is om samen met de jongere weer een perspectief te vinden richting school, opleiding, werk of een andere dagbesteding. Dit door in te zetten op de interesses en talenten van de jongere.
Hiertoe bieden we een groepsaanbod in de vorm van diverse ateliers of we gaan samen met de jongere op zoek naar een individuele leerplek die aansluit bij de interesses van de jongere. Wanneer een jongere langdurig aansluit bij dagbesteding wordt een individueel traject aangegaan. Dit traject wordt samen met de school en het CLB vastgehouden.

De dagbegeleiders van Huize Sint-Vincentius en Huize Levensruimte volgen een jongere van bij de intake tot de uitstroom uit de alternatieve dagbesteding. De dagbegeleider van elke organisatie werkt in teamverband met de collega’s dagbegeleider van beide organisaties.