Raat


Module: Kamertraining, Crisisverblijf, Contextbegeleiding, Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen.

Contactgegevens

RAAT
Dorpsstraat 68 B
3545  Zelem
raat[at]huizesintvincentius.be
Tel: 013/44.39.73

Waar staan we voor :

RAAT biedt vijf verschillende begeleidingsmogelijkheden aan :

  1. Kamertraining + contextbegeleiding
  2. Crisisverblijf (14 dagen)
  3. Contextbegeleiding (thuisbegeleiding)
  4. Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (Begeleid Zelfstandig Wonen)

Wanneer een meisje vastloopt thuis, in haar omgeving of in een vorige voorziening, gaan we op zoek met de jongere, het gezin en de eventuele verwijzer naar welke hulpverleningsvorm het best aansluit bij de hulpvraag. Er kan dus gestart worden in elke module van RAAT. Doorheen het begeleidingstraject kan er vlot geschakeld worden tussen de verschillende begeleidingsvormen in samenspraak met de jongere, het gezin en de verwijzer. De contextbegeleider blijft immers dezelfde doorheen dit traject.

De kamertraining bevindt zich in Zelem waar maximaal 8 meisjes verblijven. Een eerste fase met 4 meisjes op kamers, een tweede fase met 4 meisjes op studio. Deze jongeren krijgen ondersteuning in de dagdagelijkse zaken zoals opstaan, naar school gaan, koken, taken (wassen, winkelen, poetsen), vrije tijd en slapen gaan. Het vast aanbod bestaat uit zelfstandigheidtraining, individuele begeleiding,  school- of werkbegeleiding, budgetbegeleiding, contextbegeleiding in functie van het uitbreiden van het netwerk van een jongere.

In het crisisverblijf bieden wij maximum 14 dagen verblijf aan. Het doel is om alle gezinsleden tot rust te laten komen om zo de verdere mogelijkheden van vervolghulp samen te bekijken.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen is een begeleidingsvorm die ingezet wordt voor jongeren die alleen willen gaan wonen. Dit kunnen jongeren zijn die vanuit kamertraining of verblijf doorgroeien, maar het kan eveneens gaan over jongeren die van thuis uit de stap willen zetten naar autonoom wonen en hier begeleiding in vragen.

Contextbegeleiding: Wanneer het meisje nog thuis kan wonen, kan er een intensieve gezinsbegeleiding opgestart worden met het oog op het vermijden van de plaatsing van de jongere. Deze module kan ook ingezet worden na een verblijf in de kamertraining, wanneer het meisje terug thuis woont.