Sijsjes


Module: Verblijf & contextbegeleiding niet rechtstreeks toegankelijk
Doelgroep: Meisjes en jongens vanaf kleuterleeftijd

Contactgegevens:

Sijsjes
Kloosterbergstraat 6
3290 Diest
Tel:013/32.77.36

sijsjes[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

De Sijsjes biedt een begeleidingstraject aan jongeren en hun gezin/context dat bestaat uit contextbegeleiding en een verblijf in de leefgroep.
In deze leefgroep verblijven maximaal 12 jongeren, zowel meisjes als jongens vanaf kleuterleeftijd.
Indien nodig kan dit aanbod in een latere fase omgebouwd worden naar een meer specifieke leefgroep (leeftijdsgenoten) of CBAW.

De Sijsjes biedt een pedagogisch verantwoord leefklimaat, met aandacht voor een gezellige en aangename sfeer. De jongeren die hier tijdelijk verblijven, nemen deel  aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals naar school gaan, huiswerk maken, eten, spelen, tv kijken, …

Individuele begeleiding van de jongere, de school- en huiswerkbegeleiding en de groepsbegeleiding maken automatisch deel uit van deze werking. We trachten zoveel mogelijk op maat te werken en organiseren ons om ouders maximaal te betrekken in de zorg om de jongere oa. schoolcontacten, medische verzorging, keuze/aankoop kleding, … .

Voorafgaand aan het verblijf is er een kennismaking- en intakegesprek.

Bij het kennismakinggesprek stellen we onze werking voor en kan er een bezoekje gebracht worden aan de leefgroep.

Tijdens het intakegesprek nodigen we zoveel mogelijk betrokken partijen uit (jongere, opvoedingsverantwoordelijke, verwijzende instantie,…).  We staan stil bij de vragen die iedereen heeft en welke hulp jullie denken te kunnen gebruiken. We hebben hierbij vooral oog voor wat reeds goed loopt en waarin verbetering mogelijk is.  Op basis van deze gesprekken wordt , na teamoverleg, beslist of een begeleiding al dan niet kan starten.

In de leefgroep zijn er uiteraard regels en afspraken om alles rustig te laten verlopen. Dit geeft vooral duidelijkheid en maakt het mogelijk dat we op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan.
Er is een vast dagverloop en iedere jongere heeft een eigen kamer.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de leefgroepbrochure  van de Sijsjes en het verloop van de begeleiding