Strapats


Module: verblijf en contextbegeleiding
Doelgroep: Meisjes en jongens vanaf kleuterleeftijd

Gegevens:

Strapats
Thibautstraat 7
3545 Zelem
Tel: 013/44.40.54

strapats[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

Strapats biedt een begeleidingstraject aan jongeren en hun gezin dat bestaat uit contextbegeleiding en een verblijf in de leefgroep.

In deze leefgroep verblijven maximaal 12 jongeren, zowel meisjes als jongens vanaf kleuterleeftijd.

Indien nodig kan dit aanbod in een latere fase omgebouwd worden naar een meer specifieke leefgroep (leeftijdsgenoten) of CBAW.

Strapats biedt een pedagogisch verantwoord leefklimaat, met aandacht voor een gezellige en aangename sfeer. Het is de bedoeling dat jongeren die hier tijdelijk verblijven kunnen deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals naar school gaan, huiswerk maken, eten, spelen, tv kijken, …

Individuele begeleiding van de jongere, de school- en huiswerkbegeleiding en de groepsbegeleiding maken automatisch deel uit van deze werking. We trachten zoveel mogelijk op maat te werken en organiseren ons om ouders maximaal te betrekken in de zorg om de jongere oa. schoolcontacten, medische verzorging, keuze/aankoop kleding, … .

Voorafgaand aan het verblijf is er een kennismakings- en intakegesprek.

We stellen dan onze werking voor en er kan een bezoekje gebracht worden aan de leefgroep.

We staan uiteraard ook stil bij de moeilijkheden die jullie als gezin ervaren en welke hulp jullie denken te kunnen gebruiken. We hebben hierbij vooral oog voor wat reeds goed loopt en waarin verbetering mogelijk is.

Indien iedereen akkoord is kan de begeleiding starten.

In de leefgroep zijn er uiteraard regels en afspraken om alles rustig te laten verlopen. Dit geeft vooral duidelijkheid en maakt het mogelijk dat we op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan.

Er is een vast dagverloop en iedere jongere heeft een eigen kamer.

Voor verder informatie verwijzen we graag naar de praktische brochure van de Strapats en het verloop van de begeleiding