School- en studiebegeleiding 

Het is voor iedereen belangrijk om een opleiding te volgen die “op maat” is, naargelang ieders interesses en mogelijkheden. Daarom investeren we niet enkel in een geschikte schoolse oriëntatie, maar evenzeer in de opvolging van het schoolse gebeuren: af te spreken studie-uren, ondersteuning bij het studeren, het onderhouden van de nodige contacten met school, …

Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ouders of andere belangrijke contextfiguren, het clb en de school.