Wie zijn we ?

Vzw Huize Sint-Vincentius is een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden naargelang de noodzaak en naargelang de vraag van het gezin en de partijen die bij het gezin betrokken zijn.

Vzw Huize Sint-Vincentius is erkend door het Ministerie van Welzijn, Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid. Wij zijn eveneens partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.

Het hulpverleningsaanbod waarbij verblijf (in combinatie met contextbegeleiding) het meest geschikt is, kan pas ingezet worden na een doorverwijzing via de intersectorale toegangspoort of de jeugdrechtbank. Wanneer het contextbegeleiding al dan niet in combinatie met dagbegeleiding in groep betreft, kan je rechtstreeks bij ons terecht.